Europa Wschodnia po wyborach w USA

Bohdan Szklarski (profesor Uniwersytetu Warszawskiego)

Joanna Rohozinska (dyrektor programu International Republican Institute)

Agnieszka Legucka (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Moderator: Adam Reichardt (redaktor naczelny “New Eastern Europe”)