Polska polityka wobec rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego

Katarzyna Chimiak (kierowniczka Programu Polityki Europejskiej i Migracyjnej, Instytut Spraw Publicznych)

Magdalena Lachowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Małgorzata Kosiura-Kaźmierska (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)

Moderator: Ernest Wyciszkiewicz (dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia)
Partner: CPRDiP