Prawa człowieka na Wschodzie i rola Polski

Danuta Przywara (prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka)

Adam Sauer (koordynator programu Ukraina, Fundacja Solidarności Międzynarodowej)

Jakub Górnicki (CEO, Outriders)

Moderator: Draginja Nadažin (dyrektor Amnesty International Polska)

Partner: Amnesty International