Żywie Biełaruś! Opozycja demokratyczna i prawa człowieka na Białorusi

Agata Wierzbowska-Miazga (prezes Fundacji Liderzy Przemian)

Maxim Rust (redaktor “New Eastern Europe”)

Paulina Siegień (dziennikarka”Krytyki Politycznej”)

Moderator: Jarosław Kociszewski (redaktor portalu Nowa Europa Wschodnia)