Debata polityczna: Polska polityka wschodnia – co dalej?

Robert Tyszkiewicz (poseł na Sejm RP)

Andrzej Szejna (poseł na Sejm RP)

Marek Kuchciński (poseł na Sejm RP)

Moderator: Jan Malicki (dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego)