O wymyślaniu Wschodu

Jacek Purchla  (profesor nauk humanistycznych, wieloletni dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury)

Mykoła Riabczuk (honorowy prezes ukraińskiego PEN Clubu)

Nelly Bekus-Gonczarowa (University of Exeter)

Moderator: Adam Balcer (dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)

Partner: Międzynarodowe Centrum Kultury