Otwarcie: Zbigniew Rau, Jacek Sutryk, Aleksandra Dulkiewicz, Krzysztof Bramorski, Adolf Juzwenko i Laurynas Vaičiūnas

Zbigniew Rau (Minister Spraw Zagranicznych RP)

Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia, członek Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)

Aleksandra Dulkiewicz (Prezydent Gdańska, członkini Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)

Krzysztof Bramorski (Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kontaktów Międzynarodowych)

Adolf Juzwenko (dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przewodniczący Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)

Laurynas Vaičiūnas (prezes zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego)