Gospodarka ukraińska. Szanse i zagrożenia dla Polski i UE

Dariusz Szymczycha (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza)

Sławomir Matuszak (Ośrodek Studiów Wschodnich)

Marta Jaroszewicz (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego)

Moderator: Agnieszka Bryc (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)