Polityka wschodnia samorządu

Bartłomiej Ostrowski (wiceprezes ALDA) – Raport z badań i rekomendacje (.pdf)

Krzysztof Stanowski (dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej)

Anna Kieturakis (Urząd Miasta Gdańska)

Moderator: Agnieszka Filipiak (dziennikarka)