Wschodnia flanka NATO

Dominik Héjj (Instytut Europy Środkowej w Lublinie)

Anna Dyner (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Bartosz Chmielewski (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)

Piotr Oleksy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Moderator: Beata Surmacz (dyrektor Instytutu Europy Środkowej), Tomasz Stępniewski (zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej)

Partner: Instytut Europy Środkowej